İK Analitiği Eğitimi

10-08-2021 Eğitimler Emre Tuna Aydın

5 yıldan fazla bir süredir İK Analiği konusunda eğitimler vermekteyiz. Eğitimlerde kullanılan tüm vakalar bir çok eğitime göre “derleme değil”, geçmişte yapılan veri ve analitik projelerinden türetilmiştir. Bu yapılırken tabi veri gizliliğine dikkat edilmiştir. Özellikle bu konuda KVKK ve GDPR kapsamında uygunluk ve uzmanlık da projelerimizin içeriğinde yer alıyor.

Eğitimlere katılmak için temel seviyede excel kullanımı yeterlidir. Bugüne kadar temel İK’cıların katıldığı bu eğitime, son 2 yıldır istatistik, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi İK’cılar katıldıkça çok mutlu oluyoruz. Merak etmeyin! Onlar gibi, siz de ik analitiği, İk iş zekası ve veri görselleştirme adına Veri temizliği örneklerinden, pattern yakalayacağınız algoritmalara kadar bir çok şey bulacaksınız bu eğitimde. Özellikle yeni eklenen makine öğrenmesi oyunu ise farklı bir boyut katmış durumda. Bazı eğitimlerdeki karar ağaçları algoritmalarında geçmiş deneyimlerinizdeki “sizi” de bulabilirsiniz.

 

 

Eğitim İçeriği

Eğitime kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi için www.bncturkey.com sitesine erişebilir veya info@bncturkey.com adresine mail atabilirsiniz.

 

 

l.Gün

 

 • Büyük Veri Ve İK
 • İK Bilgi Ekosistemi
 • Operasyonel İhtiyaçlardan, Stratejik Önceliklere İK Bilgi Sistemleri
 • İK Bilgi Sistemlerinde Başarı İçin Kritik Faktörler
 • Veri Kalitesi Nedir?
 • Veri Kalitesinin Yükseltmenin Yöntemleri

 

İK Analitiği

 

 • İK Analitiği Nedir?
 • İK Analitiği Değer Piramidi
 • Stratejik İK Ve İK Analitiği
 • İK Metrikleri
 • Örnek Global HR KPI’ları
 • İK Analitiği Nasıl Hayata Geçirilir?
 • Problem Alanlarının Ve Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi
 • İK Analitiğinde Veri Görselleştirme
 • İş Zekası Nedir? İnsan Kaynaklarında İş Zekası Kullanım Alanları Ve Veri Analitiği İle İlişkisi
 • Veri Modeli Nedir? Nasıl Kurulur?
 • Araştırma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
 • Veri Toparlama Ve Temizlik
 • Analitik Çalışmalarında Veri
 • Veri Kategorizasyon
 • Boş Verilerin Temizlenmesi
 • Temel Analiz Yöntemleri
 • Temel Görselleştirmeler ( Boxplot, Dotplot )
 • Temel Analizler ( Ortalama, Medyan, Standart Sapma Ve Aralarındaki İlişki )
 • Regresyon Analizi ( Weka )
 • Korelasyon Katsayısı Ve Yorumlama ( Excel Ve R Üzerinden )
 • Chi-Square Analizi
 • Lineer Regresyon ( Weka, Excel )
 • Karar Ağacı Algoritması kullanım alanları ve bir örnek
 • Forecast Tahminleme ( Excel 2013 Ve Üzeri Forecast İle )
 •  

 

ll. Gün

 

Veri Görselleştirme

 • Excel Üzerinden Dashboard Tasarımı Ve Sonrasında Hazır Veri Seti İle Web Ve Mobil Tool Üzerinden Raporlama Setinin Paylaşımı ( İş Zekası Çalışması )
 • Sonuçları Aktarırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Aksiyon Planı Ve İletişim
 • İK Analitiği Çalışmalarını Başarıya Götüren Kritik Faktörler
 • Veri Madenciliği Nedir?
 • Sık Kullanılan Veri Madenciliği Analiz Yöntemleri
 • Histogram Oluşturma
 • Data Mining Aracı İle Uygulamalı Veri  Madenciliği Çalışması ( Csv Dosyaları Üzerinden Analiz )
 • Vaka Çalışması -1
 • İnsan Kaynakları İş Zekası Uygulaması: Mobil Ve Web Tool’u İle HR Verilerinin Mobil Ortamda Raporlanması ( Birinci Gün)
 • Vaka Çalışması -2
 • Mevcut Çalışanlarım İçerisinde Ayrılma Riski Daha Fazla Olan Kişiler Kimlerdir?
 • Vaka Çalışması -3
 • Çalışanların Cinsiyet, Organizasyon Gibi Karakteristiklerine Göre Performans Sonuçları Arasında Bir İlişki Var Mı?
 • Vaka Çalışması -4
 • Çalışanların Yaş, Kıdem, Pozisyon Kıdemleri İle Performans Sonuçları Arasında Bir İlişki Var Mı?
 • Vaka Çalışması -5
 • Regresyon Analizi İle İş Gücü İhtiyacı Tahminleme Vakası.
 • Vaka Çalışması -6
 • Reklam Harcamaları Ve Eğitim Saatleri Üzerinden Çoklu Regresyon Analizi İle Hangisinin Daha Fazla İş Sonuçlarına Dokunduğunun Tespit Edilmesi

 

Not: Vakalarda Regresyon Analizi, Karar Ağacı, Korelasyon, Chi-Square Testi Gibi İstatistiki Analiz Yöntemleri Ve Algoritmalar  WEKA Data Mining Aracı, Excel Data Analiz Eklentisi, POWER BI, R Studio (Giriş Seviyesi) Gibi Araçlar Kullanılarak İlerlenecektir.

Eğitimde Kullanılacak Araçlar;

Veri Görselleştirme İçin Excel ve POWER BI Uygulaması Mobil Raporlama İçin POWER BI Uygulaması Veri Madenciliği Çalışması Ve Algoritmaların Kullanımı  İçin Vakalarda WEKA Data Mining Aracı Temel İstatistik, Veri Temizliği Ve Dashboard Tasarımı İçin Data Analysis Eklentileri Ve Excel Giriş Seviyesinde (Boxplot, Histogram, Dağılım, Korelasyon, İçeriye Veri Alınması Gibi) R Studio Aracı Bilgileri Paylaşılacak, Eğitimde Bununla İligli Bir Vaka Yapılacaktır.

Emre Tuna Aydın

Emre Tuna Aydın

Tüm Yazıları