HrAnaltyicsConsulting.com

İK Metrikleri, Excel ve Raporlama Eğitimi

 • İnsan Kaynaklarında 15 yıllık bir raporlama deneyimi üzerinden ik metrikleri, excel, veri görselleştirme, dashboard ve Global HR KPI’ları gibi alanlarda bilgiler içeren bu eğitimin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

I.Gün

İnsan Kaynaklarında Asıl İK Örnekleri Üzerinden Pragmatik Excel Eğitimi

20 Farklı Örnekte İnsan Kaynakları Ve Excel Uygulamaları

Aylık İnsan Kaynakları Raporlama Örneklerinde Kullanılan Fonksiyonlar

SQL Üzerinden İnsan Kaynakları İle İlgili Verilerden Excel’e Rapor Çekebilmek

Veritabanı Fonksiyonlarını Kullanarak Veri Tablosundan Birden Fazla Kriter Yardımıyla Veri Çekilmesi:
Dsum, Dget, Daverage Formulleri

Zaman Formülleri ve İnsan Kaynaklarında Kullanımı

Referans Formulleri: Vlookup, Hlookup, (Vhlookup), Index, Hyperlink

Personel Tablolarında Zaman Tasarrufu Sağlayacak Formüller

Conditional Formatting (Kosullu Bicimlendirme) Yardımıyla Özet Ve Kolay Anlaşılır İnsan Kaynakları Yönetim Raporlama Örnekleri (Fonsiyon Bazlı Ücret Artışı Raporlaması)

Çalışma Dökümanını Korumak, Şifrelemek Ve Yapılan Değişiklikleri İzlemek

Removeduplicates: Yinelenen Verileri Sıralamak

Sparklines (Hücre İçerisinde Mini Grafikler)

İnsan Kaynakları İçin Kullanıma Hazır Örnek Bir Visual Basic Makro Uygulamasi
(PDKS Raporlaması Ve Eksik Kadro Analizi İçin İnsan Kaynakları Makro Örnekleri)

Büyük ve Karmaşık İnsan Kaynakları Veri Tablolarındaki Bilgileri Anlamlı Hale Getirebilmek

Demografik Verilerin Raporlanması Ve İnfografik Kullanımı

Farklı Şirketlerden İK’da En Sık Karşılaşılan Excel Hesaplama Hataları Örnekleri

İK’da En Sık Karşılaşılan Personel Özlük Excel Tablo Hataları

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Excel Örnekleri

Stratejiye Zemin Hazırlama ve Excel​

II.Gün

 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemler (HRIS), Excel ve Raporlama
 • Analitik 1.0, 2.0 Ve 3.0
 • Big Data Kavramı ve İnsan Kaynaklarında Kullanımı
 • İnsan Kaynakları ve Ölçümleme
 • İnsan Kaynakları Olarak “Neleri” Ölçmeliyiz?
 • İnsan Kaynakları Bütçesi’nin Excel’de Raporlanması ve Bütçe-Fiili Oranlarının Ölçümlenmesi
 • Stratejik Karar Alma Süreçlerine Uygun Aylık, 3 Aylık ve Yıllık İnsan Kaynakları Raporlama Seti Nasıl Tasarlanır?
 • Turnover Oranı Hesaplama Yöntemleri. Aylık, Yıllık Raporlama ve Data Mining
 • Retention Rate Ölçümleme Çalışması
 • Average Workdays For Leaver Analizi Ve Sonuçlarının Yönetim Sunumlarında Kullanılabilmesi
 • Demografik Verilerin İnsan Kaynakları Olarak Yayımlanması ve İnfografik Kullanımı
 • Globak HR KPI seti örneği ve benchmark çalışması
 • İnsan Kaynaklarında Zaman Tasarrufu Alanları ve Excel
 • Excel’de Kıdem Riski (ETB Rate) hesaplama ve İnsan Kaynakları bütçesine entegrasyonu
 • HeadCount ve Fte bazında Eksik kadro ölçümü örnek çalışması
 • Yalnızca PowerPivot uygulaması ile yılda 11 gün kazanılabilir mi?
 • İnsan Kaynakları için Zorunlu Engelli Kontenjan Raporu örnek çalışması
 • Tüm şirket İK’ları için Aylık İnsan Kaynakları Rapor Taslakları
 • Finans ve İK mutabakatlarını kolaylaştıracak İK Excel uygulama örneğ​i​